Regeringen behöver tänka om

Nyhet - 2016-05-25
I en debattartikel i Omvärlden idag är Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom med och driver på regeringen i skatteflyktsfrågan.
Forum Syd default

Torsdagen den 26 maj väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, ett beslut som blir vägledande för Sveriges linje både inom EU och OECD.

Inför valet 2014 sade sig båda regeringspartier vara för en ökad öppenhet i form av land-för-landredovisning. Tvärtom visar dock Concords senaste granskning av politik för global utveckling (PGU) att Sverige motsatt sig sådana regler både inom EU och OECD.

"Vi förväntar oss att regeringen driver på för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag och ger människor redskap att kunna ställa både ekonomiska och politiska makthavare till svars" skriver generalsekreterarna Lisa Sjöblom från Forum Syd, Bo Forsberg från vår medlemsorganisation Diakonia samt Christine von Sydow från ActionAid i en gemensam debattartikel i Omvärlden.

Mer aktuellt