Rapportsläpp: PGU Barometern 2018

Rapport - 2018-05-15
I år är det 15 år sedan Sveriges riksdag beslutade om Sveriges politik för global utveckling, PGU​.
Illustration av en fredsduva som flyger över en stad.
Politiken för global utveckling, PGU, är central för att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. All politik behöver vara samstämmig med utvecklingsmål och fattigdomsbekämpning.

Det betyder att politikerna åtagit sig att bidra till en hållbar utveckling globalt och att mänskliga rättigheter och ett fattigdomsperspektiv ska prägla all politik. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna och hållbarhet ska vägleda när det blir en intressekonflikt mellan politikområden.

För att uppnå detta krävs att alla politikområden strävar åt samma håll och inte motverkar varandra – att politiken är samstämmig. Det är en förutsättning för att nå Agenda 2030 med de globala målen. Konkret innebär det att analysera hur ett beslut stärker eller motverkar förverkligandet av hållbar utveckling och människors rättigheter. 

Civilsamhällets nya granskning Barometer 2018 visar att våra folkvalda fortfarande fattar beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hindra utveckling i fattiga länder.  

Vi vill se ett Sverige som vågar vara en global ledare för rättvis och hållbar utveckling. Därför uppmanar vi regeringen att:

  • Omgående utreda en lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence (HRDD) för företag.
  • Förstärka förslaget till nytt regelverk för AP-fonderna så att lagtexten tydligt anger att AP-fonderna ska genomföra sitt uppdrag utan att motverka klimatmål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden samt att främja en hållbar utveckling.
  • Aktivt stödja FN-processen för ett bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter.
  • Säkerställa finansiella resurser för genomförandet av Agenda 2030 genom att kraftfullt motverka kapital- och skatteflykt och arbeta för att stärka länders egna resursmobilisering.

Läs mer om PGU Barometern på:
"Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut" Concord och dess medlemmars egna debattartikel i Altinget.
"Delar av svensk politik får underkänt av civilsamhället" i OmVärlden.
"Kritiken: Sverige sviker mänskliga rättigheter" i Sveriges Radio.

Taggar

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2018-07-20

Vi är inte på banan för att nå Agenda 2030

Uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 visar att arbetet inte går tillräckligt snabbt och att den omställning som utlovas genom agendan fortfarande saknas.
Miniatyr
Nyhet - 2018-07-06

Stå upp för demokratin!

Nazisternas närvaro i Almedalen stjäl tid från vårt viktiga arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Landets politiker måste nu snabbt säkerställa ett tryggt, demokratiskt samhälle, skriver...