Öppet brev till regering och riksdag

Nyhet - 2016-06-13
Forum Syd med flera uppmanar ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet med nytt regelverk för etiska AP-fonder.
Forum Syd default

AP-fondernas ohållbara investeringar har uppmärksammats av både civilsamhälle och media den senaste tiden. Samtidigt ligger förslaget om nya regler för fondernas investeringar fortfarande på is. Nu uppmanar tio organisationer, däribland Forum Syd, de ansvariga ministrarna och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk som säkrar att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och klimatmål.

Öppet brev till regeringens ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp.

Läs mer om vårt arbete för hållbara pensionsinvesteringar.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.
Thumbnail
Nyhet - 2019-09-17

Somalia diasporaprogrammet förändras

Forum Syd kommer påbörja förändringar av Somalia diasporaprogrammet under hösten 2019. Höstens ansökningsfönster är därför det sista i sin nuvarande form.