Öppet brev till regering och riksdag

Nyhet - 2016-06-13
Forum Syd med flera uppmanar ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet med nytt regelverk för etiska AP-fonder.
Forum Syd default

AP-fondernas ohållbara investeringar har uppmärksammats av både civilsamhälle och media den senaste tiden. Samtidigt ligger förslaget om nya regler för fondernas investeringar fortfarande på is. Nu uppmanar tio organisationer, däribland Forum Syd, de ansvariga ministrarna och riksdagens pensionsgrupp att blåsa liv i arbetet. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk som säkrar att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och klimatmål.

Öppet brev till regeringens ansvariga ministrar och riksdagens pensionsgrupp.

Läs mer om vårt arbete för hållbara pensionsinvesteringar.

Mer aktuellt