Nu kan du nominera till ForumCivs styrelse

Nyhet - 2023-11-13
Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 200 medlemmar från svenska civilsamhället. Tillsammans arbetar vi med mänskliga rättigheter och för ett starkt folkligt deltagande världen över. Som styrelseledamot leder du ForumCiv strategiskt.  

ForumCiv grundades 1995 och är Sveriges största plattform för det civila samhället. Tillsammans försvarar vi demokrati och stöttar organisationer i över 70 länder. Vi har huvudkontor i Sverige och även tre regionala kontor och två landkontor, som hanterar stödet till civilsamhällesorganisationer. ForumCiv bedriver också opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling. Som styrelseledamot är du med och fattar viktiga beslut och formar organisationens strategiska kurs . 

Vårt arbete handlar om att stärka och möjliggöra för människor att gå samman för att kräva sina rättigheter och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Det är då demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

Är du eller någon du tänker på en bra representant som stödjer ForumCivs vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Tillsammans skapar vi förändring!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen innan årsmötet 25 maj ska den inkomma via detta verktyg senast den 23 mars 2024. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Du kan nominera genom internetverktyget, se länken: ForumCiv - Förtroendeval 2024 - Nominera 

Nomineringsmöjligheten öppnas den 17 november 2023.

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera representanter till förtroendeuppdrag inom ForumCiv.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2024–2025

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 25 maj 2023 kommer valberedningen föreslå representanter till följande poster inom föreningen: 

  • Ordinarie styrelseledamöter (fem ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor och suppleant (väljs på ett år)

Valberedningen

Markus Adolfsson, ordförande i valberedningen.
Epost: FS_Election_Committee@forumciv.org

Taggar

Medlem

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.