Information gällande COVID-19 för organisationer med projektstöd

Nyhet - 2020-03-26
Forum Syd rekommenderar att följa myndigheternas rekommendationer för resande, fysiska möten och åtgärder mot smittspridning. Det kan innebära att ni som organisation måste senarelägga, ställa in, omprioritera, eller ändra sättet som ni och era samarbetsorganisationer genomför aktiviteter. Vi är öppna för flexibla lösningar.

Forum Syd har stor förståelse för att alla organisationer inte kommer att kunna genomföra alla aktiviteter som planerat och att det i nuläget är svårt att planera framåt.

Finns en planering- och uppföljningsresa budgeterad i projektet så får den skjutas upp eller ställas in oavsett område den avser. Forum Syd behöver inte någon motivering till varför den skjuts upp eller ställs in. Är en förstudie inplanerad får den också skjutas upp till senare tillfälle. Behöver ni göra andra större förändringar, så ska ni som vanligt kontakta er handläggare. Det kan exempelvis gälla ändring av datum för projektslut, budgetändringar där enskilda budgetposter avviker med mer än 10 procent och med mer än 5000 SEK.

Forum Syds kontor i Litauen, Colombia, Sverige och Kenya är stängda tills vidare och all personal arbetar på distans. Verksamheten fortsätter och vi hanterar avtal, rekvisitioner och beslut som vanligt. Däremot tar vissa processer längre tid än normalt. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2020-03-27

Vår medmänsklighet prövas av corona

Den pandemi vi befinner oss i kräver medmänsklighet på global nivå. Vi måste möta krisen utan att låta de mest utsatta ta den värsta smällen. Här spelar biståndet en avgörande roll.

Miniatyr
Nyhet - 2020-03-25

People and Power: a civil society for the future

Det politiska landskapet har förändrats sedan världens länder enades om Agenda 2030. Människors rättigheter utmanas allt mer av en omvärld där nationalism, populism och protektionism växer sig...

Miniatyr
Nyhet - 2020-03-17

AP1 lämnar fossilt – seger för klimatet

Första AP-fonden drar sig ur fossila bolag på grund av finansiella risker med kol, olja och gas. Forum Syd och andra organisationer har länge drivit på för att AP-fonderna ska lämna fossil verksamhet...