Forum Syds nya styrelse

Nyhet - 2016-06-17
Flera nya ledamöter valdes in i styrelsen för 2016 - 2017 på Forum Syds senaste årsmöte.
Forum Syd default

På Forum Syds senaste årsmöte som präglades av många inspirerande och positiva möten valdes flera nya personer in i styrelsen. Manne Wängborg blev omvald som ordförande på ytterligare ett år och några av de nya ledamöter som tillkom var bland annat: Hanna Gerdes från SILC, Egle Obcarskaite från JLOF, Victoria Enström från Svalorna Latinamerika, Gina Manzizila från Afrosvenskarnas Riksförbund och Niklas Hallhagen, Hungerprojektet. Per-Åke Andersson från IOGT-NTO och Tobias Linghag från Framtidsjorden blev ordinarie ledamöter.

Kontaktuppgifter till hela styrelsen hittar du här.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.
Thumbnail
Nyhet - 2019-09-17

Somalia diasporaprogrammet förändras

Forum Syd kommer påbörja förändringar av Somalia diasporaprogrammet under hösten 2019. Höstens ansökningsfönster är därför det sista i sin nuvarande form.