Forum Syds informationsbidrag

Nyhet - 2016-07-05
Sidas riktlinjer för att söka informationsbidrag är nu klara och gäller från och med 1 juli 2016.
Forum Syd default

Regeringens arbete med att ta fram en ny strategi för informations- och kommunikationsverksamhet i civila samhället har avslutats. Nu finns både regeringens strategi för perioden 2016-2022 och nya riktlinjer från Sida för ramorganisationer inom anslagsposten informations- och kommunikationsverksamhet tillgängliga att ladda ner på Sidas webb. Riktlinjerna gäller från och med 1 juli 2016.

Ladda ner strategin och riktlinjerna här.

Forum Syd tar emot ansökningar för informationsbidag fram till den 22 augusti 2016.

Under Bidrag kan du läsa mer om Forum Syds olika projektbidrag och specifikt hur man söker bidrag till informations- och kommunikationsprojekt i Sverige. 

Mer aktuellt