Forum Syds informationsbidrag

Nyhet - 2016-07-05
Sidas riktlinjer för att söka informationsbidrag är nu klara och gäller från och med 1 juli 2016.
Forum Syd default

Regeringens arbete med att ta fram en ny strategi för informations- och kommunikationsverksamhet i civila samhället har avslutats. Nu finns både regeringens strategi för perioden 2016-2022 och nya riktlinjer från Sida för ramorganisationer inom anslagsposten informations- och kommunikationsverksamhet tillgängliga att ladda ner på Sidas webb. Riktlinjerna gäller från och med 1 juli 2016.

Ladda ner strategin och riktlinjerna här.

Forum Syd tar emot ansökningar för informationsbidag fram till den 22 augusti 2016.

Under Bidrag kan du läsa mer om Forum Syds olika projektbidrag och specifikt hur man söker bidrag till informations- och kommunikationsprojekt i Sverige. 

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-09-19

Medlemsaktiviteter Bokmässan 2019

Klimaträttvisa, mensskam, vägar till fred mellan Israel och Palestina och hur får jag drömjobbet inom mänskliga rättigheter? Detta är bara några av de frågor som Forum Syds medlemmar kommer att...
Miniatyr
Nyhet - 2019-09-18

Fortfarande avräkningar i biståndsbudgeten

Regeringen håller enprocentsmålet och presenterar ny modell för avräkningarna i biståndsbudgeten för 2020. Avräkningarna minskar men nya kostnader läggs till.
Thumbnail
Nyhet - 2019-09-17

Somalia diasporaprogrammet förändras

Forum Syd kommer påbörja förändringar av Somalia diasporaprogrammet under hösten 2019. Höstens ansökningsfönster är därför det sista i sin nuvarande form.