Forum Syd minskar närvaron i Somalia

Nyhet - 2020-05-05
Viktig information om Forum Syds närvaro i Somalia.

Forum Syd har sedan 2015 haft kontor i Somalia och drivit Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) och Somalia diasporaprogrammet. Båda programmen var avtalade att avslutas 2020. Forum Syd har försökt att säkra finansiering för att fortsätta driva programmen men har inte lyckats. Situationen har även förvärrats av Covid-19-pandemin. Därför kommer programmen avvecklas och Forum Syds närvaro i Somalia kommer att reduceras avsevärt från och med 1 juli.

Huvudfokus för återstående tidsperiod kommer att vara att slutföra rapportering samt fortsätta söka ny finansiering. Forum Syd har under åren fått värdefull kunskap om kontexten och utmaningarna, men också om möjligheterna i Somalia och är fast besluten att fortsätta stödja ett starkt civilsamhälle som arbetar för det somaliska folkets rättigheter. 

Mer aktuellt

Miniatyr
Rapport - 2020-05-28

25 år som demokratins försvarare

Sedan 1995 har vi försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. I vår 25-årsjubileumsbok tittar vi tillbaka på hur det hela började när Forum Syd blev Sveriges största plattform för civilsamhället....

Thumbnail
Rapport - 2020-05-19

Årsrapporten 2019 ute nu!

“Vi lever i en tid när demokratin utmanas i många länder och Forum Syd behövs för att försvara civilsamhällets rätt att verka. Vi är en del av det motstånd som kämpar mot hat, trakasserier och det...