Forum Syd introducerar ett nytt system för synpunkter och feedback

Nyhet - 2019-12-02
Som en del av Forum Syd standardiseringsprocess införs ett nytt system för synpunkter och feedback för att förbättra kvalitén i vårt arbete.

Forum Syd fortsätter sitt kvalitetsförbättringsarbete genom att lansera ett system för synpunkter och feedback. Du kommer nu kunna skicka in dina åsikter om vårt arbete kring projekstöd och kapacitetsutvecking/lärandeaktiviteter. Inledningsvis sker detta genom e-postadressen feedback@forumsyd.org, för att på sikt ersättas av mer sofistikerat system. 

All feedback som mottas, antingen via e-postadressen eller på annat sätt, kommer registreras, besvaras och systematiseras för att ge ökad uppmärksamhet kring förbättringsområden. Ett första svar kommer ges så snart som möjligt när en synpunkt lämnats, för att sedan kompletteras av ett fullständigt svar inom högst 15 arbetsdagar. 

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2019-11-21

EU:s bistånd missar målet – Sverige måste driva på

Den årliga granskningen av EU:s bistånd visar att EU inte prioriterar de mest utsatta människorna i de minst utvecklade länderna. Nuvarande bistånd kommer inte heller att nå satta målen förrän 2061.