EU-lag om företags ansvar nästan i hamn

Nyhet - 2024-04-26
Europaparlamentet har röstat ja till direktivförslaget om företags ansvar. EU är därmed nära målet att få en historisk lagstiftning som ser till att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö. Omröstningen i parlamentet blev symbolisk eftersom den skedde på årsdagen av en stor tragisk olycka bland textilfabriker i Bangladesh.
Manifestationen i Bryssel utanför parlamentet.
Manifestationen i Bryssel utanför parlamentet. Foto: Abdesslam Mirdass.

 

Den 24 april tog EU ett av de sista stegen i antagandet av en lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö när Europaparlamentet med en klar majoritet röstade för Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). 374 parlamentariker röstade ja och 235 nej.

Olycka med många omkomna textilarbetare

Omröstningen i parlamentet skedde på årsdagen av kollapsen av byggnaden Rana Plaza i Dhaka i Bangladesh. För elva år sedan rasade åttavåningshuset där många textilfabriker var inhysta. Över 1130 textilarbetare omkom och tusentals skadades. Sprickor i byggnaden hade upptäckts dagen innan och en bank och några affärer på bottenvåningarna stängdes genast och de anställda skickades hem. Men textilarbetarna tvingades att gå till sina arbeten och många blev fast i rasmassorna när byggnaden dagen därpå kollapsade.

Den tragiska olyckan visade på behovet av lagstiftning som reglerar företags ansvar för sina globala värdekedjor och säkerställer tillgång till rättvisa och kompensation för drabbade. Det var symboliskt att omröstningen i EU-parlamentet skedde just på årsdagen av Rana Plaza kollapsen.

Unik lagstiftning trots urvattnat förslag

Även om EU är på god väg att anta en historisk lagstiftning så har direktivförslaget urvattnats under förhandlingarnas gång för att medlemsstaterna skulle stödja förslaget. Tröskelvärdena för hur många företag som ska omfattas av direktivet har höjts kraftigt och enligt beräkningar kommer endast ca 0,05 procent av de europeiska företagen att omfattas. Även om det enbart är de största företagen som omfattas inkluderas dock deras globala värdekedjor. Företag från länder utanför EU som är verksamma på den inre marknaden täcks också. En seger är att direktivet innehåller civilrättsligt ansvar och möjligheter för drabbade att få tillgång till rättvisa, något som Sverige motsatt sig.

Sista stegen mot antagandet

Nu återstår två steg innan EU-direktivet är i hamn. Den 15 maj möts medlemsstaternas ambassadörer i ministerrådets förberedande organ COREPER för att formellt anta direktivet och sedan ska det slutgiltigt antas på den politiska nivån i ministerrådet den 24 maj. Detta sker i sista minuten för att hinnas med innan EU-valet i början på juni. EU:s medlemsländer kommer sedan att ha två år på sig för att införliva direktivet i nationell lagstiftning.
 

Nytt internationellt företagsuttalande till stöd för CSDDD

Över 90 internationella företag ställer sig bakom CSDDD, däribland svenska företag som H&M, Scania, Axfood, Haglöfs och Filippa K. I ett gemensamt uttalande uppmanar de europeiska makthavare att göra detsamma.

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.