Årsrapporten 2019 ute nu!

Rapport - 2020-05-19
“Vi lever i en tid när demokratin utmanas i många länder och Forum Syd behövs för att försvara civilsamhällets rätt att verka. Vi är en del av det motstånd som kämpar mot hat, trakasserier och det minskande utrymmet för civilsamhället.”
Cover page of Forum Syds Annual Report 2019

Det säger Forum Syds ordförande Victoria Enström Lindskog. Detta för att samtidigt som det globala civila samhället kämpade för att behålla eller vidga det demokratiska utrymmet krympte samma utrymme för 13:e året i rad världen över.

Under 2019 fokuserade Forum Syds 125 partnerorganisationer, i sex länder och på fyra kontinenter, på att försvara kvinnors inflytande, fred, miljö och att hålla ledare ansvariga. Alla 206 projekt som stöttades av Forum Syds vidareförmedling och som genomförts genom 140 svenska organisationer hade ett rättighetsbaserat perspektiv. Allt påverkansarbete som utfördes under året syftade till att säkerställa att politiska ramverk bidrog till en rättvis och hållbar värld. 

Hur kan Forum Syd stötta nya former för organisering? Det är en fråga vi tar med oss in i 2020.

2019 var också året då ungdomar gjorde sin röst hörd då de tog till gatorna för att kräva klimataktion. För att utkräva ansvar från det internationella samväldet och de åtaganden som gjorts inom Parisavtalet för att bekämpa global uppvärmning. Forum Syds generalsekreterare Anna Stenvinkel menar att de här nya rörelserna behöver ha större inflytande på Forum Syd. ”Hur kan Forum Syd stötta nya former för organisering? Det är en fråga vi tar med oss in i 2020.”

Mer aktuellt

Miniatyr
Rapport - 2020-05-28

25 år som demokratins försvarare

Sedan 1995 har vi försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. I vår 25-årsjubileumsbok tittar vi tillbaka på hur det hela började när Forum Syd blev Sveriges största plattform för civilsamhället....

Miniatyr
Nyhet - 2020-05-18

Forum Syd byter namn till ForumCiv

”Vi byter namn för att spegla det viktigaste med vår verksamhet – att vi är en plattform för civilsamhället” säger ordförande Victoria Enström Lindskog.