Sök bidrag

Vilken bidragstyp passar för ert projekt?

Det finns flera olika typer av bidrag att söka, och det kan hända att din organisation bara är kvalificerad att söka bidrag för vissa av våra olika projekttyper – Forum Syd har tagit fram kriterier och regler som sökande organisationer måste uppfylla. Börja därför med att kontrollera om din organisation är behörig och vilken typ av bidrag ni får söka, så slipper ni lägga ner onödigt arbete.

Forum Syd gör alltid en bedömning av den sökande organisationens erfarenhet och kompetens först, och tittar därefter på själva projektet. Här nedan finns en presentation av de projekttyper som Forum Syd förmedlar bidrag till. Där kan du se vilken bidragsform som passar för ert projekt, vilka regler som gäller för att få söka samt länkar till handböcker eller andra dokument ni behöver för att kunna göra en ansökan. 

Forum Syd erbjuder även kurser för sökande organisationer. Se alla aktuella kurser i kalendern under "Vi erbjuder".Forum Syd tar för närvarande inte emot nya ansökningar. Nästa tillfälle att skicka in en ny ansökan är den 15 – 22 oktober 2017t finns flera olika

  • Den 24 april uppdateras Forum Syds ansökningsportal. Mellan den 13-23 april kommer det inte vara möjligt att skicka in er ansökan via vår nuvarande ansökningsportal. Om ni har ett pågående projekt går det däremot bra att fortsätta rapportera i portalen. Om din organisation har ett utkast av ansökan i den nuvarande portalen kommer detta automatiskt bli överflyttat till den uppdaterade versionen.

  • Forum Syd tar emot nya ansökningar för utvecklingsprojekt i syd och öst tre gånger om året (februari, maj och oktober). Observera att enbart ansökningar för utvecklingsprojekt över 500,000 SEK tas emot en gång per år: 1-7 maj, medans mindre utvecklingsprojektsansökningar och förstudier tas emot två gånger per år

    ;

    1-7 februari och 15-22 oktober.

  • Forum Syd tar emot ansökningar för större informationsprojekt mellan 19 mars och 21 maj 2018. För mindre informationsprojekt under tre perioder 2018: 1-7 februari, 1-7 maj och 15-22 oktober.

  • Vi uppdaterar just nu våra policys och riktlinjer gällande ansökningar under sekretess och konfidentialitet. Om ni behöver ansöka med sekretess ta gärna kontakt med oss om detta.


Vilken bidragstyp passar för ert projekt? 

Det finns flera olika typer av bidrag att söka och det kan hända att din organisation bara är kvalificerad att söka bidrag för vissa projekttyper. Forum Syd gör alltid en bedömning av den sökande organisationens erfarenhet och kompetens först, och tittar därefter på själva projektet. Innan ni börjar er ansökan är det därför viktigt att ni först läser informationen som finns på sidan ”Innan ni söker”. Ni kan ställa frågor på rådgivningstelefonen 08-506 371 50 på tisdagar 13-16 och fredagar 9-12 eller skicka frågor till sokabidrag@forumsyd.org. 

Observera att er förening måste ha varit verksam i minst ett år innan den kan beviljas bidrag via Forum Syd. Läs mer om kraven här.

Nedan hittar ni information om vilka olika projekttyper som Forum Syd förmedlar bidrag till. Hur man söker bidrag och vad en ansökan ska bestå av finns beskrivet under varje projekttyp.