Innan ni söker

Innan ni börjar med er ansökan

Här hittar ni information och vägledning om vad er organisation behöver ta reda på innan ni börjar med er ansökan. För att er organisations ansökan ska godkännas måste ni följa de formella krav som finns för organisationer samt de regler och bestämmelser som gäller för bistånd. Projekt som godkänns handlar om mänskliga rättigheter, är hållbara och långsiktiga samt kan visa på konkreta resultat. Forum Syd vidareförmedlar inte bidrag till infrastrukturprojekt eller katastrofhjälp. Vill du ha rådgivning inför Er ansökan kan du ringa till rådgivningstelefonen på tisdagar 13.00 - 16.00 och fredagar 9.00 - 12.00. Du kan även skicka dina frågor till sokabidrag@forumsyd.org

Innan du söker 
1. Är vår organisation behörig att söka?
Endast svenska organisationer kan söka bidrag via Forum Syd men inte alla organisationer är behöriga att söka. Läs därför dokumentet "Vilka organisationer kan söka bidrag?” för att se om er organisation är behörig att söka bidrag.

Forum Syd genomför en organisationsgranskning innan vi bedömer en ansökan. Vi granskar organisationens struktur och kapacitet samt kontrollerar att ni har kapacitet att samla in pengar till egeninsatsen(informationsprojekt är undantagna egeninsats). Skicka därför in nödvändiga dokument och underlag innan ni skickar in er ansökan till oss. Information om vilka dokument och underlag ni behöver skicka in hittar ni i dokumentet ”Vilka organisationer kan söka bidrag?”

2. Vilken typ av bidrag kan vår organisation söka?
Det finns flera olika typer av bidrag att söka och det kan hända att er organisation bara är kvalificerad att söka bidrag för vissa projekttyper. Kontrollera därför vilken bidragstyp som passar för ert projekt innan ni börjar med er ansökan.

3. Har vi tillräckliga kunskaper för att kunna söka?
För att kunna söka bidrag behöver din organisation känna till en hel del om utvecklingssamarbete och rättighetsbaserat arbete.

Forum Syd erbjuder organisationer att delta i kostnadsfria kurser i projektplanering och utvecklingsfrågor för att öka era kunskaper i rättighetsbaserat arbete och chanser att få bidrag. Även om er organisation har stor erfarenhet av utvecklingssamarbete så uppmuntrar vi er till att delta i våra kurser eftersom förutsättningarna för biståndet och regelverket kring biståndsförmedling ständigt förändras.

Kan ni nu svara JA på nedan frågor?

  • Är vår organisation behörig att söka?
  • Vet vi vilken projekttyp vår organisation kan söka bidrag för?
  • Har vi tillräckliga kunskaper (eller har vi anmält oss till Forum Syds projektkurser för att öka våra kunskaper)?


Kan ni svara JA på allt, då är det dags att börja skriva er ansökan. 
Information om hur ni söker bidrag och gör en ansökan hittar ni här.

Frågor?
Om du har frågor kring hur man söker bidrag kan ni skriva till: sokabidrag@forumsyd.org

 
Updated: 2017-10-19