Söka och hantera bidrag

Projektstöd - översikt

Förutom att ge stöd direkt till lokala organisationer i andra länder så förmedlar Forum Syd bidrag till svenska organisationer. Bidragen går till både utvecklingssamarbete och informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Bidragen är finansierade av biståndsmyndigheten Sida och andra finansiärer. Forum Syd vidareförmedlar inte bidrag till infrastrukturhjälp eller katastrofhjälp. Bidraget ska gå till att stödja det civila samhället runt om i världen.

Syftet med rättighetsbaserat utvecklingssamarbete är att marginaliserade människor som lever i fattigdom får större demokratiskt inflytande och ökad tillgång till sina rättigheter.  Resultatet av detta arbete vill vi ska leda till förändringar för ett rättvist, jämställt och miljömässigt hållbart samhälle.

Nedan hittar ni viktig information om vilka bidragstyper som finns, ansökningsprocessen och vad som händer under projektets gång samt hur man rapporterar och följer upp projektet. För att ge stöd i ansökningsprocessen och i arbetet med rättighetsbaserade projekt så erbjuder även Forum Syd organisationer att kontakta rådgivningstelefonen tisdagar 13-16 och fredagar 9-12 på
tel: 08-506 371 50 eller att skicka frågor till sokabidrag@forumsyd.org samt att delta i kostnadsfria kurser.