Förstudie i Kongo

http://www.forumsyd.org/Vart-arbete/Vidareformedling-av-bistand/Forstudie-i-Kongo/

I samband med utvärderingen av ett tidigare projekt i Kongo som gick ut på att få lokalbefolkningen att upphöra med tjuvjakt och skogsskövling i ett naturreservat, framkom ett behov från målgruppen att bevara områdets resurser och reservatets karaktär. I denna förstudie planerar den svenska organisationen Hope in Action och den lokala organisationen VIVAG att träffa och samtala med representanter från de olika målgrupper som finns i området. Det handlar om allt från reservatsvakter och myndighetspersoner till byledare och bybor.

Förstudien handlar också om att dokumentera den information som kommer fram i skrift, foto och film som senare kan användas i ansökan till bidrag för ett fortsatt utvecklingsprojekt. Målet med förstudien är att gemensamt ta fram en komplett projektansökan. Projektledarna tror att projektet kan bidra till att minska konflikterna i området då personer från olika etniska grupper som traditionellt är fientligt sinnade mot varandra behöver samverka i projektets olika delar.

Updated: 2013-08-20
Kommentera