En kulturinsats som berör

Teaterpjäsen Hidden ShadowsAlkohol är den vanligaste drogen i världen och en av de tydligaste riskfaktorerna när det gäller våld i hemmet. Detta samband uppmärksammas inte tillräckligt. Forum Syd stödjer därför dokumentärteatern Hidden Shadows – en interaktiv föreställning baserad på verkliga fall av alkoholrelaterat våld mot kvinnor. Projektet började i liten skala i Bosnien och Hercegovina men har vuxit och spridit sig internationellt.

En ung kille kommer in på scenen. Han berättar om sina missbruksproblem. Han berättar om hur han misshandlar sin fru och hur han rättfärdigar sina handlingar.

I nästa scen sitter en kvinna hos socialstyrelsen och försöker få skydd från sin man som misshandlar henne. Den anställda hon talar med projiceras på en jättelik duk. Det illustrerar hur liten den som söker hjälp kan känna sig. Kvinnan kryper ihop mer och mer på stolen, hennes röst sviker, socialsekreteraren blir otålig och höjer rösten i frustration.

Teater för kvinnors rättigheter

Detta är några av scenerna i Hidden Shadows, en dokumentärteater vars manus är baserat på sanna historier från kvinnor på skyddade boenden. Teatern är en del av ett större projekt som IOGT-NTO rörelsen driver tillsammans med den lokala organisationen Centre for Youth Education (CEM), med stöd av Forum Syd.

Teatern lämnar ingen oberörd. Det har inte genomförts en enda föreställning där någon inte gråtit. Föreställningen är interaktiv och publiken konfronteras med svåra frågor, som ”om din granne misshandlar sin fru, vad gör du då?” Projektet startade 2014 som en reaktion på forskning i Bosnien som visade att enbart fem procent av våldsbrott mot kvinnor i nära relationer rapporteras till polisen. Våld i hemmet är utbrett och i det närmaste normaliserat i Bosnien. Det saknas tillräckliga lagar och riktlinjer för att motarbeta detta och hjälpa de som drabbas.

Adis Arnautovic, projektledare på CEM, berättar att attityden mot kvinnor i den patriarkalt styrda balkanregionen ofta är nedvärderande, och att problematiken i detta sällan lyfts i den allmänna debatten.

Kvinnors rättigheter på schemat

Projektet började i liten skala i Travnik, en region i centrala Bosnien. Organisationen vände sig särskilt till makthavare och beslutsfattare i regionen, för att öppna deras ögon för frågan och få dem att ta sitt ansvar. Bland publiken under premiären fanns Travniks borgmästare Admir Hadžiemrić.

– Jag är glad att Travnik är en förkämpe för Hidden Shadows. Våld i hemmet är ett mycket aktuellt ämne. Vi måste arbeta tillsammans för att minska antalet kvinnor som blir misshandlade i sina hem, säger Admir.

På kort tid har teatern blivit rikskänd och ensemblen har satt upp ett flertal föreställningar runtom i landet. En kortare version av pjäsen spelas även upp i grundskolor. Pjäsens innehåll har fått ungdomar att diskutera värderingar, rättigheter, jämlikhet, våld och alkohol. De uttrycker en vilja att förändra och förändras. På en skola reste sig en flicka upp efter föreställningen och berättade att hennes pappa utsätter henne och hennes mamma för precis det som pjäsen gestaltar.

Med Hidden Shadows har CEM som organisation blivit mer känd i regionen. Andra organisationer vänder sig till dem för att få kunskap om hur de kan arbeta strukturellt för att minska våld mot kvinnor i relation till alkohol. Men det är inte bara inom landet som teatern gett effekt. Ett flertal internationella organisationer har visat intresse för samarbete.

Jämlikhet blir en regeringsfråga

Bland dessa finns UN-Women. Efter att ha hört talas om Hidden Shadows bjöd de in CEM att anordna ett evenemang tillsammans med Bosniens regering under FNs Kvinnokommissions årliga möte i New York förra året. Detta var första gången som Bosnien och Hercegovina anordnat en evenemang inom FN. Intresset för evenemanget var stort – lokalen var överfull och åhörare fick sitta på golvet.

UN-Women har blivit en nyckelpartner för CEMs påverkansarbete mot politiker. Föreställningen kommer därför också att visas som en del av deras publika kampanj ”16 dagar av aktivism” under 2016.

Det lyckade evenemanget har gett CEM möjlighet att jobba med regeringen för att göra frågor om alkohol, jämlikhet och kvinnors status i samhället mer prioriterade och utbildningsdepartementet sponsrar numera projektet.

Att använda konst för att sätta igång diskussioner om svåra ämnen bland både politiker och ungdomar har varit framgångsrikt. Föreställning ska fortsätta spelas i landet under 2016, bland annat i tio skolor. Hidden Shadows har även inlett en turné i grannlandet Serbien och får fortsatta förfrågningar. Nu hoppas CEM att de politiska diskussionerna tar en fastare form i takt med att teaterprojektet växer.

Forum Syd stöttade detta projekt med 1 075 000 kr under 2015. Läs mer om projektet på IOGT-NTOs hemsida.

 
Updated: 2016-08-15