Våra resultat

Forum Syd möjliggör ett starkt folkligt deltagande genom det civila samhället. När utsatta människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och makthavare har kunskap om sina skyldigheter och tar ansvar för dem - då kan varaktig förändring uppnås.

Forum Syds förändringsteori

Forum Syd arbetar i hundratals projekt runtom i världen. Trots att vår verksamhet är mångfacetterad, förenas vi i vår förändringsteori. Det är så här vi tror att varaktig förändring uppnås, oavsett om det gäller att minska tjuvfiske i Kambodja, öka jämställdheten i byråd i Kenya, eller sätta press på EU-politiker att driva rättvisefrågor. Det är utifrån denna förändringsteori vi utvärderar resultaten i våra projekt. Nedan kan du läsa resultatberättelser från våra olika projekt runtom i världen.