Forum Syd söker praktikant till generalsekreterarens stab

Forum Syd fungerar som en plattform för civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder: Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra cirka 140 medlemsorganisationer arbetar vi med mänskliga rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i cirka 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

Praktiken genomförs på generalsekreterarens stab. Staben har ett övergripande ansvar för Forum Syds verksamhet och arbetar bland annat med att utveckla organisationens strategiarbete. Generalsekreterarens stab har även ansvar för både externa och interna kontakter. Förutom arbete med Forum Syds medlemsorganisationer och styrelse så ansvarar enheten för institutionella givare och olika nätverk.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på generalsekreterarens stab kommer du främst arbeta med frågor som rör Forum Syds medlemsorganisationer och insamling. Varje år anordnar vi flera olika seminarium, workshops och större möten för medlemmarna. Vi skickar även löpande ut utvärderingar och information om biståndspolitik som kan vara viktig för våra medlemmar. Under terminen kommer du få planera och genomföra olika medlemsaktiviteter med stöd från både staben och Forum Syds kommunikationsenhet. Gällande Forum Syds arbete med insamling från institutionella givare så behöver våra kontor i Afrika, Latinamerika, Östeuropa och Asien ständigt uppdateringar kring vilka givare som är relevanta och vilka riktlinjer dessa givare följer. En av arbetsuppgifterna under praktiken kommer därmed vara att göra en kartläggning av potentiella givare.

Hos oss kommer du få praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete, marknadsföring och att arbeta projektbaserat. Du får samtidigt en god inblick i hur det är att jobba med ideella organisationer och bistånd. Exempel på arbetsuppgifter:

– Uppföljning av Forum Syds medlemsrekryteringsprojekt

– Planering och genomförande av Forum Syds årliga medlemsmöte

– Planering av seminarier och workshops för medlemmarna

– Arbeta med webbsidan – innehåll och uppdateringar

– Olika arbetsuppgifter kopplade till insamling

Önskvärd kompetens/erfarenhet

– Påbörjad utbildning inom exempelvis kommunikation, samhällsvetenskap eller utvecklingsstudier

– Erfarenhet av kommunikationsarbete

– Goda kunskaper i svenska och engelska

– God förmåga att analysera underlag

– Intresse för globala utvecklingsfrågor

– Tidigare engagemang eller arbete inom den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Erfarenhet av marknadsföring

– Erfarenhet av att skriva och ta fram budskap målgruppsanpassat

– Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg


Omfattning och startdatum för praktiken

Höstterminen 2018, heltid. Start i september eller enligt överenskommelse. Praktiken får gärna vara en del av din universitetsutbildning.

Ansökan och kontaktperson

Ansök senast den 8 maj genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev (max 1 sida) till sara.strandelldalius@forumsyd.org. Skriv till Sara Strandell Dalius på samma e-postadress om du har frågor om praktiken eller ring 08-506 370 30.

 

Praktik på generalsekreterarens stab

Forum Syd fungerar som en plattform för civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder: Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra cirka 140 medlemsorganisationer arbetar vi med mänskliga rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i cirka 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

Praktiken genomförs på generalsekreterarens stab. Staben har ett övergripande ansvar för Forum Syds verksamhet och arbetar bland annat med att utveckla organisationens strategiarbete. Generalsekreterarens stab har även ansvar för både externa och interna kontakter. Förutom arbete med Forum Syds medlemsorganisationer och styrelse så ansvarar enheten för institutionella givare och olika nätverk.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på generalsekreterarens stab kommer du främst arbeta med frågor som rör Forum Syds medlemsorganisationer och insamling. Varje år anordnar vi flera olika seminarium, workshops och större möten för medlemmarna. Vi skickar även löpande ut utvärderingar och information om biståndspolitik som kan vara viktig för våra medlemmar. Under terminen kommer du få planera och genomföra olika medlemsaktiviteter med stöd från både staben och Forum Syds kommunikationsenhet. Gällande Forum Syds arbete med insamling från institutionella givare så behöver våra kontor i Afrika, Latinamerika, Östeuropa och Asien ständigt uppdateringar kring vilka givare som är relevanta och vilka riktlinjer dessa givare följer. En av arbetsuppgifterna under praktiken kommer därmed vara att göra en kartläggning av potentiella givare.

Hos oss kommer du få praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete, marknadsföring och att arbeta projektbaserat. Du får samtidigt en god inblick i hur det är att jobba med ideella organisationer och bistånd.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Uppföljning av Forum Syds medlemsrekryteringsprojekt
- Planering och genomförande av Forum Syds årliga medlemsmöte
- Planering av seminarier och workshops för medlemmarna
- Arbeta med webbsidan – innehåll och uppdateringar
- Olika arbetsuppgifter kopplade till insamling

Önskvärd kompetens/erfarenhet

- Påbörjad utbildning inom exempelvis kommunikation, samhällsvetenskap eller utvecklingsstudier
- Erfarenhet av kommunikationsarbete
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- God förmåga att analysera underlag
- Intresse för globala utvecklingsfrågor
- Tidigare engagemang eller arbete inom den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenhet

- Erfarenhet av marknadsföring
- Erfarenhet av att skriva och ta fram budskap målgruppsanpassat
- Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg

Omfattning och startdatum för praktiken

Höstterminen 2018, heltid. Start i september eller enligt överenskommelse. Praktiken får gärna vara en del av din universitetsutbildning.

Ansökan och kontaktperson

Ansök senast den 8 maj genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev (max 1 sida) till sara.strandelldalius@forumsyd.org. Skriv till Sara Strandell Dalius på samma e-postadress om du har frågor om praktiken eller ring 08-506 370 30.

 
Updated: 2018-04-16