Tillsammans är vi Forum Syd!

Forum Syd är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 140 organisationer. Vi arbetar gemensamt för en mer rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Forum Syd förstärker och kompletterar medlemsorganisationernas egen verksamhet genom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling genom våra kurser och seminarier. Medlemskapet ökar kraften och bidrar till att både små och stora organisationer kan göra sina röster hörda och föra fram frågor till regeringen och beslutsfattare genom Forum Syd.

Som medlemmar i Forum Syd får ni: 

 • Möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyten med andra medlemsorganisationer
 • Möjlighet till gemensamt opinions- och påverkansarbete
 • Möjlighet att delta i remissarbete inför nya strategier och riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete
 • Möjlighet att påverka Forum Syds långsiktiga arbete genom att delta och vara med och fatta beslut på årsmöte och medlemsmöte
 • Låna Forum Syds lokaler för att anordna olika evenemang
 • Lägga ut jobbannonser gratis på Forum Syds hemsida
 • Marknadsföring av er organisations evenemang i sociala medier
 • Delta på Forum Syds kapacitetsutvecklande seminarier och kurser 
 • Tillgång till ett brett nätverk av organisationer

  Tillsammans har vi kraft att förändra - bli medlem i Forum Syd!

 
Updated: 2018-02-09