Tillsammans är vi Forum Syd!

Som plattform för runt 140 organisationer arbetar vi gemensamt för en mer rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

 • Vi behövs mer än någonsin när det civila samhället trycks tillbaka och försvagas i allt fler länder. Vårt gemensamma arbete kan ge stöd för att bygga upp lokala livskraftiga  organisationer som arbetar med hållbar och långsiktig utveckling.
 • Forum Syd är en plattform för opinionsbildning om bistånd och globala utvecklingsfrågor. I samtal med beslutsfattare och myndigheter ger Forum Syd röst åt  medlemsorganisationerna och deras partners världen över.
 • Medlemsskapet ökar kraften och bidrar till att både små och stora organisationer kan göra sina röster hörda och föra fram frågor till regeringen och beslutsfattare genom Forum Syd.
 • Forum Syd förstärker och kompletterar medlemsorganisationernas egen verksamhet genom erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling genom våra kurser och seminarier.
 • Som medlem har din organisation möjlighet att påverka Forum Syds inriktning och verksamhet.

Medlemskap i Forum Syd ger:

 • Stort genomslag – både för att vi i Forum Syd är många som gör gemensam röst i opinionsarbetet och eftersom vi når beslutsfattare och många inom civilsamhället
 • Tillgång till ett brett nätverk av organisationer
 • Möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyten
 • Möjlighet till gemensamt opinions- och påverkansarbete
 • Möjlighet att delta i remissarbete inför nya strategier och riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete
 • Regelbundna nyhetsbrev med information info om kurser och seminarier, vad som händer i biståndspolitiken, i nätverksträffar där Forum Syd deltar samt vid möten med beslutsfattare
 • Möjlighet ett påverka Forum Syds långsiktiga arbete genom att delta och vara med och fatta beslut på årsmöte och medlemsmöte

Tillsammans har vi kraft att förändra - bli medlem i Forum Syd!

 
Updated: 2017-05-01