Vem kan bli medlem?

Vilka krav finns för medlemskap? 

  • Det måste vara en svensk ideell förening eller stiftelse som ställer sig bakom och stödjer Forum Syds antagna stadgar och idéprogram.
  • Föreningen eller stiftelsen ska vara demokratiskt uppbyggd (följa svensk föreningssed), ställa upp på alla människors lika värde och att alla medlemmar ska ha möjlighet att påverka.
  • Föreningen ska ha existerat i minst ett år och haft ett årsmöte där årets verksamhet redovisats och styrelsen beviljats ansvarsfrihet.


Hur ansöker man?

Ni fyller i en ansökningsblankett som ni hittar i rutan till höger på denna sida. Ni skickar ansökan samt dokumentation som styrker er ansökan till medlem@forumsyd.org eller via post till Forum Syd. 

När ansökan (med begärd dokumentation) kommit in till Forum Syd behandlas ärendet först av Forum Syds organisationssekretare. Det är sedan styrelsen som beviljar organisationer medlemskap. 

Vad kostar det att vara medlem?
Avgiften är olika beroende på om man är en förening (med individuella medlemmar), en plattformsorganisation (som har andra organisationer som medlemmar) eller en stiftelse.

Medlemsavgifter (enligt årsmötets beslut 2017).

 
Updated: 2017-06-13