Styrdokument

Till höger tar du del av Forum Syds styrdokument, policies och andra centrala dokument för vårt arbete.

Stadgar, idéprogram och övergripande  flerårig verksamhetsplan är dokument som beslutas av Forum Syds årsmöte. Policies beslutas av Forum Syds styrelse.

Dagordningar och sammanfattningar av styrelsemöten återfinns under "Styrelsemöten 2018" nere till höger. Om du vill ha sammanfattningar eller dagordningar från tidigare möten är det bara att du hör av dig till medlem@forumsyd.org.

 
Updated: 2017-06-13