Styrdokument

Till höger tar du del av Forum Syds styrdokument, policies och andra centrala dokument för vårt arbete.

Stadgar, idéprogram och övergripande  flerårig verksamhetsplan är dokument som beslutas av Forum Syds årsmöte. Policies beslutas av Forum Syds styrelse.

Dagordningar och sammanfattningar av styrelsemöten återfinns under "Dagordning och minnesanteckningar" nere till höger.

 
Updated: 2017-06-13