Medlem

Tillsammans har vi kraft att förändra

I Forum Syd samlas runt 140 svenska organisationer som bildar en plattform för erfarenhetsutbyte, gemensamt agerande i intressefrågor och kompetensutveckling. Tillsammans arbetar vi med internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning om globala frågor.

Ett medlemskap i Forum Syd är ett sätt att stärka civilsamhällets röst utåt och påverka makthavare. Medlemskapet sätter den enskilda organisationen i ett större sammanhang.

Bli medlemmar ni också!