Pressrum

Forum Syds ordförande är Manne Wängborg och  Lisa Sjöblom är generalsekreterare.

För mediefrågor kontakta Britt-Louise Andersson, Head of Advocacy and Communication på Forum Syd, på telefon 08-506 37133.

 
Updated: 2016-12-28
Page owner Marie Norling