Skatteflykt

Demonstration mot skatteflykt i DanmarkVärldens NGOs samlas mot skatteflykt under Eurodadkonferens i Danmark 7 maj 2015.

Skatteflykt från utvecklingsländer – världens problem

Skatt- och kapitalflykt är ett hinder för utveckling över hela världen. Varje år försvinner mellan 1200 – 1400 miljarder dollar från utvecklingsländer i skatt- och kapitalflykt enligt forskningsinstitutet Global Financial Integrity. Det är tio gånger mer än världens samlade bistånd – pengar som utvecklingsländer behöver använda till att investera i utbildning, hälsa, omsorg och infrastruktur, och därigenom kunna bekämpa fattigdom.

Forum Syd arbetar aktivt med skatteflyktsfrågan i Sverige, EU, OECD och FN.  Genom våra landkontor och partnerorganisationer i utvecklingsländer är Forum Syd röstbärare för fattiga människor som har möjlighet att organisera sig. Utvecklingsländer behöver få in skatteintäkter för att kunna genomföra Agenda 2030 och uppnå de Globala målen.

Skatten som försvinner – vart tar de vägen?

Skatt- och kapitalflykt sker främst genom att multinationella företag undviker att betala skatt, både genom laglig skatteplanering och illegal skatteflykt. En stor del av pengarna som försvinner sker i det dolda och gör det svårt att beräkna, men företag kan använda flera olika sätt att smita från sitt ansvar att betala skatt.

Forum Syds partnerorganisation Christian Aid beräknar att utvecklingsländer förlorar mer än 160 miljarder dollar i uteblivna skatteintäkter varje år. Det sker genom bland annat komplicerade affärsmodeller, falska fakturor och manipulerad prissättning men också genom att flytta vinster från utvecklingsländer till skatteparadis. Utvecklingsländer förlorar därmed miljarder i uteblivna skatteintäkter.

LuxLeaks är ett exempel på när media avslöjade att multinationella företag skräddarsyr skatteflykt eller använder kryphål i lagstiftningen för att utnyttja skatteparadis. Svenskägda multinationella företag fanns också bland företagen och visar på att skatteflykt måste bekämpas i alla sektorer, i alla länder. 

Forum Syd’s krav för att stoppa skatteflykten

  • Land-för-land rapportering – krav på insyn i företagens räkenskaper
  • Öppna ägarregister – de verkliga ägarna till företag
  • Mellanstatligt skatteorgan under FN – ge fattiga länder en röst
  • Säkerställa att biståndet inte går till skatteflykt


Engagera dig!

Brinner du för globala utvecklingsfrågor och vill att utvecklingsländer ska få sin rätta skatt? Vill du arbeta för en skatterättvisa för världens marginaliserade människor? Bli engagerad! Kontakta vår Policyrådgivare Anna Blücher så får du veta mer.

Hitta oss!

Följ oss i kampen mot skatteflykt genom att bli uppdaterad på Facebook ”Forum Syd” eller på Twitter under @ForumSyd @annavblucher Använd gärna #skatteflykt #stoptaxdodging 

 
Updated: 2015-05-21