Våra opinionsfrågor

Forum Syd driver på i Sverige och EU för en mer rättvis och hållbar politik.  Genom att sprida kunskap och  bilda opinion i viktiga frågor vill vi förändra ekonomiska strukturer och politiska ramverk, så att fattiga och marginaliserade människor kan gynnas.

Kontakt: Britt-Louise Andersson, Head of Advocacy and Communication på Forum Syd, på telefon 08-506 37133