Våra opinionsfrågor

Forum Syd driver på i Sverige och EU för en mer rättvis och hållbar politik.  Genom att sprida kunskap och  bilda opinion i viktiga frågor vill vi förändra ekonomiska strukturer och politiska ramverk, så att fattiga och marginaliserade människor kan gynnas.

Kontakt:
Marie Norling, pressansvarig, 070-341 08 78 marie.norling@forumsyd.org