Forum Syd står bakom #hjärtavärlden

#Hjärtavärlden är årets valkampanj för att göra svensk politik bättre och humanare, nationellt, liksom internationellt.

I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer Forum Syd och 50 andra organisationer inom Concord Sverige att #hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö. När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen.

Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:

Står upp för människors rätt att höras.
För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
För en verkligt feministisk utrikespolitik
Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
För en human migrations- och flyktingpolitik

Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen. ForumSyd Syd och 50 andra organisationer inom Concord Sverige kräver att svenska politiker ska #hjärtavärlden!

Läs mer om vårt manifest för en hållbar och rättvis värld på hjartavarlden.nu eller i nyhetsraportagen från OmVärlden, ETC och Sveriges Radio.

Budskapet på bilden är:Fattigdom ska vara utrotat till 2030. Dags att växla upp!

 
Updated: 2018-04-12