Nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och övergrepp

Med anledning av Oxfam-skandalen vill Forum Syd understryka att vi inte accepterar några former av trakasserier, diskriminering eller övergrepp. Vår princip är: alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera och alltid agera när det gäller alla former av övergrepp. 

Oxfam-skandalen lyfter vikten av att inte sopa problem under mattan utan att vi alltid måste agera för att sätta stopp för den här typen av beteende. Då gäller det att jobba med transparens och skydda de som vågar avslöja missförhållande och det är ett kontinuerligt arbete. 

Vi vill inte sopa problemen under mattan, därför kommer Forum Syd kontakta alla organisationer som har projekt finansierade av Forum Syd och uppmana dem att meddela oss om de har kända fall av sexuella övergrepp eller trakasserier inom organisationen.

Vi kommer även att se över våra riktlinjer och interna processer för att stärka vårt arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier.

 
Updated: 2018-02-16