Festival för Artivism

There is no work that is easy. We must always rise to the occasion and remain positive.
Det finns inget enkelt arbete. Vi måste alltid nyttja tillfället och fortsätta vara positiva, säger Lucy Githaiga, landschef på Diakonia i Kenya.

I tider när civilsamhället och det demokratiska utrymmet utmanas krävs det samarbete, motstånd och kreativitet för att hitta nya sätt att försvara det demokratiska handlingsutrymmet.

Forum Syd tillsammans med Diakonia och svenska ambassaden i Kenya samlade därför i veckan aktivister och organisationer för att finna kraft och utforska nya metoder för stärka samarbetet för människors rättigheter.

Festivalen för Demokrati & Mänskliga rättigheter pågick i två dagar för att diskutera möjligheter, hot och styrkor i samband med arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Kenya.

”Vi i civilsamhället måste vara motståndskraftiga och kreativa för att engagera när det demokratiska handlingsutrymmet krymper”.

Forum Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom håller öppningstal.

Överst på agendan var innovativa lösningar för att utvidga det demokratiska rummet, skydda grundläggande rättigheter och friheter, och införandet av kvinnor och ungdom i beslutsprocesser.

Artivism är kärnan i Forum Syds arbete för att stärka den växande rörelsen i Kenya av ungdomar som genom konst och musik kräver ett slut på diskriminering, orättvisor och att kvinnors rättigheter stärks. Artivism har snabbt vuxit som en drivkraft för demokratisering och ett sätt att arbeta kreativt runt restriktiva lagar.

Fullsat i salen för öppningsceremoning.
400 deltagare från civilsamhället, myndigheter, trosbaserade organisationer, media, kulturarbetare, konstnärer och representation från de diplomatiska beskickningarna närvarade.

Festivalen har engagerat stora diskussioner på twitter med #DemocracyAndRightsFestival som trendade på twitter med starkt engagemang om artivism för kvinnors politiska deltagande, nytänkande förändringsmetoder och civilsamhällets roll i mobilisering och politiska beslut. Parallellt har också aktiviter med mycket konserter och filmvisningar med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati pågått.

Mukami Kowino, Forum Syd, Demokrati och mänskliga rättigheter Festival är ett interaktivt engagemang på två dagar som erbjuder möjligheter att utforska och diskutera möjligheter, hot och styrkor i samband med strävan efter demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Kenya. Mer specifikt kommer det att se på potentiella lösningar utöver att utvidga det demokratiska rummet, lyfter behovet av fler kvinnor och ungdom i beslutsprocesser.
Mukami Kowino från Forum Syd pratar om behovet att stärka samarbeten mellan traditionella organisationer och nya gräsrotsrörelser.

 
Updated: 2018-02-02