Anslut er till de gemensamma åtagandena!

Anslut er till de gemensamma åtagandena!
Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden (GÅ) för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet har funnits sedan 2015.

För att säkra fortsatt bra samtal och delaktighet i det svenska utvecklingssamarbetet oavsett regering är det viktigt att vi är många organisationer som är anslutna. Läs mer om åtagandena och hur ni ansluter er på regeringens hemsida för GÅ eller mejla direkt till ud.cso-dialog@gov.se.


Det årliga civilsamhällesforumet, som är en del av GÅ, kommer att hållas den 16 februari 2018. Under forumet ska det bland annat väljas en ny arbetsgrupp för GÅ och nomineringsprocessen har nu påbörjats. Den nuvarande arbetsgruppen vill också få in synpunkter inför den utvärdering och revidering av GÅ som ska genomföras under 2018. Det kan handla om frågor relaterat till hur GÅ har fungerat i praktiken eller förslag på innehållsmässiga förändringar. Skicka in era nomineringar till arbetsgruppen senast den 15 januari och synpunkter kring utvärderingen av GÅ senast den 10 januari till anders.malmstigen@missioncouncil.se.

 
Updated: 2017-12-21