Sveriges MR-ambassadör träffar Forum Syds medlemmar

Sverige MR-ambassadör Annika Ben David.Under onsdagen besökte Annika Ben David, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, Forum Syd för att prata om vikten att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter i en tid när handlingsutrymmet för civilsamhället krymper.

- Svenska gräsrötter och civilsamhälle är något vi förlitar oss på när Sverige driver människorättsfrågor utomlands. När vi måste vara diplomatiska kan civilsamhället vara aktivisterna, säger Annika Ben David.

Ambassadören återkom flera gånger under sitt möte hur viktigt svenska civilsamhället är för att implementera arbetet för mänskliga rättigheter utomlands. Annika Ben Davids är stolt över Sveriges engagemang och i många fall ledarskap inom mänskliga rättigheter, men varnar också om att Sverige ibland börjar känna sig allt mer ensamt.

- Inom EU ser vi tydligt hur frågan om migration har blivit en fråga om säkerhet och är inte längre en fråga om mänskliga rättigheter. Allt som EU har uppnått måste vi börja lägga mer tid på att också försvara.

I grunden för UDs arbete lyfter Annika Ben David 135 landsspecifika rapporter som en viktig utgångspunkt i arbetet för att skydda demokratiförsvarare, människorättsaktivister och civilsamhället världen över. Sedan 2012 har civilsamhällets handlingsutrymme i över 100 länder försämrats med hårdare och krångligare lagstiftning.

Av de mest utsatta grupperna lyfter ambassadören kvinnliga människorättsförsvarare som inte bara utsätts för sitt engagemang, men också för att de är kvinnor.

- Kvinnors mänskliga rättigheter betraktar jag som nyckeln för oss alla. Det är grundläggande att vi minskar ojämlikheten och det är ett viktigt perspektiv Sverige tar med sig till säkerhetsrådet i FN.

Forum Syds medlemmar ställde också frågor om bland annat Sveriges hållning till att skapa nya konventioner, svensk vapenhandel, företagande och naturresurser, samt utmaningarna med att vara aktiva i diktaturer vilket ledde till viktiga diskussioner som Forum Syd ser fram emot att återknyta till. 

Forum Syds medlemmar och personal fyllde lokalen med intresserade åhörare.
I det multilaterala samarbetet märker också ambassadör hur det blir allt tydligare att enskilda stater försinkar processer i att stärka handlingsutrymmet för civila samhället. 

Foton: Maurits Otterloo, Forum Syd.

 
Updated: 2017-06-08