Sverige måste sluta urholka biståndet

.
Foto: Fredrik Lerneryd

Regeringen säger sig värna biståndets faktiska syften. Trots det använder regeringen biståndsmedel till utgifter som inte syftar till att minska fattigdom i låg- och medelinkomstländer, utan de gör så kallade avräkningar. Nu visar en ny rapport att Sverige bryter mot de regler som bestämmer vilka avräkningar som får göras från biståndet för ett nationellt flyktingmottagande. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Forum Syd tillsammans med Diakonia, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Kyrkan och Union to Union att regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet.

Läs debattartikeln här.

Rapporten har tagits fram av skribenten och biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag av CONCORD Sveriges Aid Watch arbetsgrupp, som Forum Syd ingår i. Delrapporten går att läsa här.

Lyssna på Ekots inslag om debattartikeln här (18:20 min in i sändningen)

Mer information om det påverkansarbete som Forum Syd driver när det gäller biståndspolitik finns här. 

 
Updated: 2017-01-11