Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Afghanistan 2014
Foto: Christoffer Hjalmarsson

I och med att USA:s president Donald Trump återinför the Global Gag Rule, den så kallade munkavle-regeln, kommer en stor del av det amerikanska biståndet till mödrahälsa att frysa inne. Detta kommer att påverka de som lever i fattigdom allra mest och det riskerar att markant öka antalet oönskade gradviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör, då USA har tidigare stått för cirka 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet från USA. I en debattartikel på biståndsdebatten.se uppmanar Forum Syd och 13 andra organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, till vårbudgeten. 

Läs hela debattartikeln här. 

 
Updated: 2017-02-24