Sveriges Radio berättar om förändringskraften i SSBP

Föreläsning om företagande av Business Sweden för svensk-somaliska entreprenörer.
Inom samarbetet stöttar Business Sweden entreprenörer att stärka sina affärsverksamheter.

Innovation, entreprenörskap och mänskliga rättigher är ledorden för SSBP-programmet som stöttar svensk-somaliska företagare. Lyssna på Sveriges Radios reportage om hur SSBP-programmet och Abdiaziz Elmi som är en av flera svensk-somaliska entreprenörer som är på väg att starta företag i Somalia med rättighetsperspektiv. 

Vad är det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP)?
SSBP är ett kapacitetsutvecklingsprogram, med ett finansieringsstöd, som syftar till att underlätta för företagare att starta upp och vidareutveckla hållbara affärsverksamheter i Somalia. Målsättningen är att öka investeringar i landet och att stärka den privata sektorn utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta skapar i sin tur möjligheter till varaktig försörjning för somalier och en inkluderande utveckling på längre sikt.

Just nu är ansökningsfönstret till SSBP öppet, klicka här för att läsa mer. 

 
Updated: 2017-08-11