Stockholm Civil Society Days 2017

Leonardo Gonzalez talar vid rundabordssamtalet om företagande och shrinking space Foto: Karin Gregow, Forum Syd
Leonardo Gonzalez talar vid rundabordssamtalet om företagande och shrinking space. Foto: Karin Gregow, Forum Syd

Under tre dagar, 20-22 september, samlades 250 representanter för svenskt och internationellt civilsamhälle, myndigheter och akademi till en konferens för att diskutera den eskalerande trenden av inskränkningar av medborgerliga friheter och demokratiskt utrymme för civilsamhället som vi ser i många länder runt om i världen. 

”När det har skett en positiv förändring beror det på att människor stod upp och kämpade för det”, var Maina Kiais medskick till deltagarna på Stockholm Civil Society Days. Maina Kiai, som nyligen avslutat sitt uppdrag som FN:s särskilde rapportör för rätten till fredlig församling och föreningsfrihet, var en talarna på konferensen som arrangerades av Sida och Concord Sverige.

Konferensens program av seminarier och workshops belyste problematiken av civilsamhällets krympande handlingsutrymme ur olika perspektiv. Fokus låg på att försöka hitta lösningar och vägar framåt. 

Samtal om företagande & mänskliga rättigheter 
“Människor som försvarar sina rättigheter i relation till utvinning av naturresurser är särskilt utsatta. I Colombia är det i områden där gruvdrift och andra utvinningsindustrier dominerar som hot och våld mot lokal- och ursprungsbefolkningar som försvarar sina rättigheter är särskilt förekommande”

Sa Leonardo Gonzalez från Indepaz, Forum Syds partner i Colombia vid ett rundabordssamtal om företagande kopplat till hot och våld mot människorättsförsvarare. Samtalet anordnades av Forum Syd tillsammans med Amnesty, Swedwatch, Diakonia, Raoul Wallenberg Institutet, FIAN Sverige och Latinamerikagrupperna. Här diskuterades bland annat vilket ansvar företag har för hela sin leverantörskedja och sina affärsförbindelser, vilket ansvar stater har för företags agerande samt hur företag kan agera aktivt för att skydda medborgerliga friheter.

 
Updated: 2017-09-26