Otaliga bevis på civilsamhällets kraft i Forum Syds nylanserade årsrapport

Foto: Rodrigo Arce
Foto: Rodrigo Arce, Forum Syd

Idag publicerar Forum Syd sin årsrapport för 2016. Den ger bevis på att vid sidan av ett ständigt krympande utrymme för civilsamhället pågår också stärkandet av marginaliserade gruppers möjlighet att kunna hävda sina rättigheter.

2016 har varit ett minst sagt utmanande år för civilsamhällesorganisationer. Hot mot människorättsförsvarare och restriktioner av civilsamhället handlingsutrymme har blivit en globalt ökande trend. Trots dessa utmaningar så har Forum Syd och våra medlemmar åstadkommit bemärkande resultat under året. I Forum Syds nya årsrapport kan du läsa om några av de positiva förändringar som vårt gemensamma arbete bidrog till under 2016. I det anseendet är årsrapporten inte bara en sammanställning utan också ett ytterligare bevis på civilsamhällets roll i utvecklingssamarbete och den betydelse som vårt arbete innebär i skapandet av en rättvis och inkluderande framtid.

Sammanställandet av rapporten har varit en utmaning när det kommit till att välja bland den mängd av resultat som åstadkommits under året. Det axplock som återfinns i den slutgiltiga årsrapporten har därför syftet att påvisa den geografiska och tematiska bredd som Forum Syd och våra medlemmar verkar inom. Forum Syd arbetar därför ständigt med att stärka organisationens resultatkommunikation. Behovet att lyfta positiva berättelser och exempel från vårt arbete är viktigare än någonsin. Ett steg i denna riktning är Forum Syds digitala årsrapport. Denna har möjligheten att rymma fler resultat och kommunicera dessa på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Läs Forum Syds årsrapport på vår websida här  
eller i ett nedladningsbart format här

 
Updated: 2017-05-18