Oklara svar från Isabella Lövin om avräkningar från biståndet

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, har svarat på den debattartikel som Forum Syd skrev tillsammans med Diakonia, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Kyrkan och Union to Union om urholkningen av biståndet. Alla vi sex biståndsorganisationer är eniga med Lövin om att Sverige har ett bra och i grunden generöst bistånd, men vi efterlyser ett förtydligande från ministern om vad som gäller vid avräkningarna. I en slutreplik på Svenska Dagbladet skriver vi att det fortfarande råder oklarhet från regeringen gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet.

Vi välkomnar en fortsatt dialog med regeringen kring hur avräkningarna ska minska, och på sikt upphöra. Det är nödvändigt om vi ska kunna garantera en stabilitet och en långsiktighet i det svenska biståndet.

Läs vår debattartikel, Isabella Lövins replik och vår slutreplik.

Mer information om vårt arbete inom biståndspolitik hittar du här.

 

 
Updated: 2017-01-18