Nu är FN:s högnivåforum igång!

UN Photo/Rick Bajornas
Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Nu inleds FN:s politiska högnivåforum som pågår i New York fram till den 19 juli. Genomförandet av Agenda 2030 följs upp och civilsamhället finns på plats när Sverige rapportrar för första gången.

Nu är FN:s politiska högnivåforum (HLPF) för hållbar utveckling igång! Den 10-19 juli träffas världens ledare i New York för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen. Sverige är ett av de 44 länder som rapporterar på sitt genomförande vid årets forum. Civilminister Ardalan Shekarabi presenterar Sveriges rapport den 18 juli.

När de globala målen antogs för två år sedan tog Sverige på sig ledartröjan. Stefan Löfven tog initiativ till en informell högnivågrupp tillsammans med ledare från åtta andra länder med syfte att visa ledarskap för ett ambitiöst genomförande av agendan. Tyvärr har vi inte sett mycket av högnivågruppens ledarskap ännu.

Sverige har höga ambitioner och ett bra utgångsläge för genomförandet av Agenda 2030 men vi får inte glömma att agendan är global.  

- Genomförandet sker till största del på lokal nivå men det otroligt viktigt att inte glömma bort Sveriges roll i världen. Agendan är global och Sverige kan inte uppnå den utan att resten av världen också gör det, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.

Civilsamhället finns på plats
CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Forum Syds medlemmar FN-förbundet, IKFF, RFSU, RFSL, IOGT International och Junis (IOGT barnorganisation) finns också på plats.

Forum Syds policyrådgivare Anna Blücher kommer att delta på forumet den 14-19 juli.

- Jag kommer framförallt att lyfta den negativa trenden av civilsamhällets minskade handlingsutrymme och vikten av att våga prata om de politiska målkonflikter som finns. Jag tar också med mig flera viktiga medskick från våra medlemmar.

 
Updated: 2017-07-10