Kryphål kvarstår efter omröstning i Europaparlamentet

© Frédéric Maigrot_Oxfam
Foto: Frédéric Maigrot, Oxfam 

Europaparlamentet utökar kravet på transparens i sin position om offentlig land-för-land-rapportering. Samtidigt kvarstår ett kryphål som kan utnyttjas av företag som vill hålla vinster dolda i skatteparadis.

Europarparlamentet har stärkt EU-kommissionens förslag om offentlig land-för-land-rapportering. Kravet att multinationella företag offentligt ska redovisa vinster och skatter där de är verksamma utökades till att gälla alla världens länder. Tyvärr kvarstår det kryphål som två utskott i Europaparlamentet införde i mitten på juni. Kryphålet gör det möjligt för företag att begära undantag från att rapportera viss information om verksamhet i länder utanför EU om informationen är kommersiellt känslig.

Under de kommande månaderna kommer Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna att diskutera föreslagna förändringar. EU:s medlemsländer har ännu inte enats om en position och här tillhör Sverige de länder som är kritiska till offentlig land-för-land-rapportering.

- Nu är det viktigt att Europaparlamentets förslag inte urvattnas ytterligare under de kommande förhandlingarna med medlemsländerna.  Det är också viktigt att undantagsmekanismens innebörd förtydligas för att säkerställa att den inte utnyttjas av företag som försöker gömma undan intäkter i skatteparadis, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd. 

 
Updated: 2017-07-07