Kambodjanska civilsamhället kräver åtgärder

På grund av förföljelsen av politiska ledare, nedstängandet av oberoende medier och organisationer går tretton kambodjanska organisationer ut med brådskande rekommendationer till åtgärder för att säkra civilsamhällets handlingsutrymme och garantera rättvisa och fria val. Bland organisationerna finns bland annat Forum Syds partnerorganisation Housing Rights Task Force (HRTF).

Internationella samfundet har protesterat mot regeringens agerande men det har hittills inte resulterat i frisläppandet av opposition eller skapat möjligheter för media att börja rapportera fritt.

I uppropet rekommenderar organisationerna alla vederbörande aktörer:

  • Att myndigheterna bör återställa en fredlig politisk miljö och tillåta deltagande av politiska partier, oberoende medier och internationella icke-statliga organisationer under registreringsperioden inför valet och även främja yttrandefrihet och rätten till information för ett fritt och rättvist val 2018.

  • Starkt uppmuntra alla röstberättigade väljare att bli registrerade och öka förtroende för väljare att delta i valet.

  • Det internationella samfundet, särskilt de undertecknande staterna i Parisavtalet om överenskommelse om en omfattande politisk lösning av konflikten i Kambodja, bör fortsätta stödja och främja liberal demokrati för fria och rättvisa val i Kambodja.

 

Klicka här för att läsa uppropet i sin helhet.

Omslagsbild tagen av Susan Novak.

 
Updated: 2017-09-19