Fred, bistånd och demokrati på Bokmässan

Kent Härstedt
Foto: Maurits Otterloo, Forum Syd

Forum Syd och ett flertal medlemsorganisationer var på plats på Bokmässan. I vår monter diskuterades hållbar utveckling, demokrati, biståndspolitik och civilsamhället. Forum Syd arrangerade två seminarier och ordförande Kent Härstedt medverkade i ett, de spelades in och kan ses här nedan.

Våld mot MR-försvarare hotar freden i Colombia
Forum Syds policyrådgivare Karin Gregow samtalar med Anders Kompass om hot mot civilsamhälle och MR-försvarare kopplat till utvinning av naturresurser och hot mot en hållbar fred i landet.

Valet 2018 – en ny väg för biståndet?
Samtal med Martin Schibbye, Blankspot och Anna Blücher, Forum Syd om de stora knäckfrågorna inom svensk biståndspolitik med en framåtblick mot valet 2018.

Biståndet: Kan vi bygga demokrati tillsammans med antidemokrater?
Forum Syds ordförande Kent Härstedt samtalade med Östgruppens ordförande Martin Uggla, och Erik Jennische, Latinamerikachef på Civil Rights Defenders om möjligheterna att bygga demokrati med antidemokratiska aktörer och grupperingar.

 
Updated: 2017-10-05