Forum Syd på Bokmässan 2017


Foto: Bokmässan

Besök Forum Syds monter på Bokmässan och prata om demokrati, mänskliga rättigheter och hur vi ska försvara civilsamhällets handlingsutrymme. Forum Syd hittar du på Internationella Torget på våning 2.

Seminarium: Våld mot MR-försvarare hotar freden i Colombia

Samtal med Anders Kompass om hot mot civilsamhälle och MR-försvarare kopplat till utvinning av naturresurser och hot mot en hållbar fred i landet.

Hot, våld och attacker mot civilsamhället och människorättförsvarare i Colombia eskalerar. Särskilt utsatta är de grupper som försvarar sina rättigheter kopplat till utvinning av naturresurser. Efter mer än fem decennier av inbördeskrig och brutala konflikter är Colombia nu i färd med att implementera ett historiskt fredsavtalet. 

Är våldet mot MR-försvarare och det krympande utrymmet för civilsamhället ett hot mot byggandet av en varaktig fred i landet?

Moderator:
Kenneth Hermele, lektor på institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet.

Medverkande:
Anders Kompass, ämnesråd, Utrikesdepartementet
Karin Gregow, policyrådgivare, Forum Syd

Vart: Internationella Torget - Bokmässan
När:
Fredagen 29 september kl. 13.20

Valet 2018 - en ny väg för biståndet? 

I samtal med Martin Schibbye från Blankspot och Anna Blücher från Forum Syd diskuteras de stora knäckfrågorna inom svensk biståndspolitik med en framåtblick mot valet 2018. Vad är biståndets roll i en omvärld i förändring och vilka utmaningar står svenskt bistånd inför?

Medverkande:
Martin Schibbye, chefredaktör, Blankspot Project
Anna Blücher, policyrådgivare, Forum Syd
 
Moderator:
Erik Halkjaer, journalist

Vart: Internationella Torget - Bokmässan
När: Lördag 30 september kl. 12.30

 
Updated: 2017-09-27