Europaparlamentet röstar för offentliga ägarregister


Foto: © European Union 2017 - European Parliament

Europaparlamentet har enats om att stärka EU:s penningtvättsdirektiv, som är ett viktigt verktyg för både EU och andra länder i kampen mot korruption och skatteflykt.

Europaparlamentariker röstade för EU-kommissionens förslag om att offentliggöra information om vem som verkligen äger och kontrollerar europeiska företag. EU-parlamentarikerna röstade också för att offentlighet ska gälla både företag och alla typer av truster med kopplingar till EU. 

- Detta är ett välkommet steg framåt i arbetet mot skatteflykt. Nu är det viktigt att EU:s medlemsländer stödjer Europaparlamentets starka position och enas om att upprätta offentliga register över företags verkliga ägare, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.   

Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna kommer nu att diskutera ändringarna i penningtvättsdirektivet och ett slutligt beslut väntas innan sommaren.
 
EU-kommissionens förslag om ökad offentlighet kring företags verkliga ägare presenterades efter Panamaläckan, en av flera skatteskandaler som visat hur företag och privatpersoner kan dölja sina tillgångar genom att använda andra namn och anonyma skalbolag. Offentliga ägarregister är därför en viktig åtgärd mot skatteflykt.

- Transparens är avgörande för världens utvecklingsländer, som varje år förlorar miljarder dollar på grund av olagliga finansiella flöden. Offentliga register kommer att säkerställa att utvecklingsländer får tillgång till information som behövs för att avslöja korruption och internationell skatteflykt, säger Anna Blücher, policyrådgivare på Forum Syd.    

Forum Syd har tillsammans med andra organisationer inom nätverket Eurodad länge arbetat för att offentliga register över företags verkliga ägare ska upprättas.
Läs Eurodads pressmeddelande här.

 
Updated: 2017-02-28