EU måste stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter

I samband med att EU:s ministrar träffades för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder gick Forum Syd, Afrikagrupperna, Erikshjälpen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet – IKFF, IM – Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, MÄN, Pro Global, Rädda Barnen, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och Svenska Kyrkans internationella arbete genom CONCORD Sveriges expertgrupp för migration ut med ett pressmeddelande där EU:s ministrar uppmanas att omedelbart ändra riktning på den förda politiken. EU måste gå från att stänga EU:s yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter.

”Vi tycker att EU:s politik måste förändras, inte minst för att Sverige och EU ska kunna leva upp till sina åtaganden om de Globala målen och New York-deklarationen om flyktingar och migranter. Det är för mycket fokus på att hindra människor från att ta sig till EU eller att skicka tillbaka flyktingar. Vi måste istället ta vara på och förstärka migrationens positiva utvecklingseffekter, exempelvis genom ett utvecklat samarbete med diasporagrupper”, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Läs hela pressmeddelandet här.

 
Updated: 2017-02-09