Debatt: När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund?

Det orangea kuvertet med uppmaning att ta ställning för #schysstapensioner!
Genom AP-fonderna äger svenska pensionssparare fossila reserver som motsvarar potentiella utsläpp tio gånger större än hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Vi är också ägare i bolag som använder barnarbetare, skövlar regnskog och kränker urfolks rättigheter.

Hur länge ska avkastning vara överordnat respekten för mänskliga rättigheter och minskade klimatutsläpp? Det undrar nätverket för Schyssta pensioner och vill att finansmarknadsminister Per Bolund agerar för en lagändring.

Läs debattartikeln på från Forum Syd och 13 andra organisationer som kräver svar från Per Bolund, Sveriges finansmarknadsminister.

 
Updated: 2017-06-19