Debatt: Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet

Graf som visar på att om OECD ska uppnå sina biståndsmål i nuvarande takt så kommer det att dröja fram till 2052 innan man har nått målet.

Idag fattar givarländerna avgörande beslut om biståndets framtid i förhandlingar inom OECDs biståndskommitté, DAC.

Flera av förslagen om ändrade regler för biståndet är oroande eftersom fokus riskerar att flyttas från behoven hos människor i mottagarländer till givarländernas egna intressen. Viktiga frågor som diskuteras är bland annat privatsektorns roll, regler för hur avräkningar för inhemskt asylmottagande ska hanteras och gränsen mellan militära interventioner och bistånd.

I en debattartikel i SvD uppmanar Forum Syd och 7 andra organisationer inom Concords Aidwatch- arbetsgrupp Sverige att stå upp för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning och att driva att OECD-DAC säkerställer en hög kvalité på biståndet med utgångspunkt från behoven hos människor som lever i fattigdom.

 
Updated: 2017-10-30