Dags att söka informationsbidrag från Forum Syd

Organisationer som vill arbeta med informations-och kommunikationsprojekt i Sverige är välkomna att söka bidrag hos Forum Syd.

Syftet med informationsbidraget är att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling.

Forum Syd har inför årets ansökan uppdaterat ansökningsfrågorna och handboken.
Det är möjligt att söka fram till och med fredagen den 30 juni. Mer information och länkar till handbok och ansökningsfrågor.

Den 31 maj, 15-16.30 ordnas ett informationsmöte för intresserade på Forum Syd, Katarinavägen 20 i Stockholm. Anmäl gärna om ni vill delta. Informationen läggs också ut på webben och i nyhetsbrevet för InfoKom

Sök informationsbidrag här

 
Updated: 2017-05-23