Är det bistånd? Ny rapport granskar Sveriges avräkningar från biståndet

Idag släpps rapporten Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet och är den hittills mest ingående studien av vad som ingår i avräkningarna. Rapporten pekar på en rad problem med avräkningarna som görs från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. På uppdrag av CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp, som Forum Syd ingår i, har biståndsexperten Staffan Landin skrivit rapporten.

”Den här rapporten visar att Sverige tyvärr är världsmästare på avräkningar från biståndet och att Sverige gjort avräkningar som inte är tillåtna enligt OECD DACs regler. Regeringen måste öppet visa hur Sverige rapporterar avräkningarna”, säger Emelie Aho, policyrådgivare för Forum Syd.

Läs hela rapporten här.

Läs även den debattartikel som Forum Syd skrev tillsammans med fem andra biståndsorganisationer om att Sverige måste sluta urholka biståndet samt debattrepliken vi skrev med anledning av Isabella Lövins svar på vår debattartikel.  

Mer information om det påverkansarbete som Forum Syd driver när det gäller biståndspolitik finns här.

 
Updated: 2017-02-02