Nya regler och deadlines för ansökningar och rapporter

Forum Syd inför nya krav som organisationer måste uppfylla för att kunna söka bidrag och nya regler för vilka språk som gäller för projekt- och programansökningar och rapporter. Dessutom inför Forum Syd deadlines för när man kan söka bidrag för bidragstyperna Förstudie för utvecklingsprojekt, Mindre utvecklingsprojekt och Somalia Diaspora programmet.

Krav på engelska eller spanska som språk för ansökningar och rapporter
Från och med 1 januari 2017 inför Forum Syd nya regler för vilka språk som gäller för projekt- och programansökningar och rapporter. Dessa regler gäller projektansökningar och rapporter för bidragstyperna Förstudier för utvecklingsprojekt, Mindre utvecklingsprojekt och Utvecklingsprojekt, samt Programavtal.

För att stärka lokalt ägarskap och öka tillgängligheten till information för alla parter i sökta och beviljade projekt inför Forum Syd en princip om att projektansökningar och rapporter i möjligaste mån ska vara på det språk som används för samarbete med den lokala partnern.

Detta innebär att:

  • Engelska blir obligatoriskt ansökningsspråk för alla projekt och program där samarbetet sker på engelska.
  • För projekt där samarbete sker på spanska kan projekt- och programansökan och rapporter göras på antingen engelska eller spanska.
  • För projekt och program där samarbete sker på annat språk än engelska eller spanska tillåts svenska som språk för ansökningar och rapporter.


Nya organisationskrav på sökande organisationer
Från och med 1 januari 2017 inför Forum Syd nya krav på organisationer som söker bidrag. All information om vilka krav som ställs på sökande organisationer finns här.

Nya deadlines för ansökningar för vissa bidragstyper
Det kommer inte längre vara möjligt att när som helst under året ansöka om bidrag för Förstudie för utvecklingsprojekt, Mindre utvecklingsprojekt och Somalia Diaspora programmet. Istället kommer deadline för att skicka in ansökan för dessa bidragstyper att vara tre gånger under året: 1 februari, 1 maj och 15 oktober.

Kontakta gärna Forum Syd om ni har några frågor.
Information om hur man söker bidrag finns här.

 
Updated: 2016-12-22