Migrationskostnader bör inte tas från biståndet

I ett öppet brev till OECDs biståndsorgan DAC understryker Forum Syd och 10 andra organisationer återigen att migrationskostnader inte bör tas från biståndet och att avräkningarna måste upphöra. Brevet skickas i samband med att OECD DACs arbetsgrupp Refugees and Migration träffas.

”We strongly believe that OECD DAC members must support refugees arriving at their borders as part of their international responsibilities and human rights obligations. However, in-donor country refugee costs should not be counted as official development assistance (ODA): they do not link to any development objectives of improving the welfare of poor people in developing countries. Such costs should consequently urgently be phased out from the ODA definition.” Skriver organisationerna i brevet.

Det öppna brevet understryker även att medlemsländerna på ett öppet sätt ska redovisa alla kostnader för inhemsk flyktingmottagande. Transparens och tydligare riktlinjer behövs!

I brevet uttrycker organisationerna även en oro över att det finns länder som använder bistånd till administration eller integration.

Läs hela brevet här.

Här hittar du även det öppna brev som skickades till OECD DACs ordförande i oktober.
Läs mer om hur Forum Syd arbetar med biståndspolitik här

Listbild - Fotograf: Fredrik Lerneryd 

 
Updated: 2016-12-20