Skatteflykt en hård nöt för EU

Forum Syd och organisationer i 13 EU-länder lanserar skatteflyktsrapporten ”Giving with one hand and taking with the other” som granskar hur respektive regering agerat i frågan. Sverige tillhör de länder som motsatt sig förslag som nu ligger på bordet för EU:s stats- och regeringschefer.

Vid toppmötet i maj tog EU:s stats- och regeringschefer beslut om att snabbt vidta åtgärder mot skatteflykt och innan årets slut ha nått överenskommelser om flera direktiv på området.
För utvecklingsländer är konsekvenserna av multinationella företags skatteflykt särskilt kännbara, mer pengar lämnar dessa länder än vad som förs in i form av bistånd. Så länge de europeiska regeringarna inte bidrar till att sätta stopp för ett sådant system ger Europa med ena handen och tar med den andra.

Rapporten visar på oroväckande brister i många länder, även om man utåt gärna framhåller att skatteflyktsfrågan är politiskt prioriterad. I praktiken finns en stor tveksamhet inför t.ex. offentliga ägarregister och utvecklingsländernas perspektiv saknas i många fall.

Efter det att rapporten skrevs har det även kommit fram att Sverige tillhör den handfull länder som motsatt sig förslaget om land för land rapportering. Den svenska regeringen tillhör tyvärr även den större skara länder som inte stödjer förslaget om EU-täckande offentliga ägarregister över företag, stiftelser och truster.
- Vi uppmanar Sveriges regering att tänka om inför toppmötet. Inom EU-samarbetet behövs nu länder som vågar och vill flytta fram positionerna,säger Forum Syds ordförande Sten Rylander bland annat i ett pressmeddelande från Forum Syd.

Rapporten hittar du här

 
Updated: 2013-12-19